Umsóknir um styrkvegafé

Skv. vegalögum nr. 80/2007 er Vegagerðinni heimilt að ákveða fjárveitingu í vegáætlun til að styrkja tilteknar samgönguleiðir sem ekki falla undir skilgreiningar vega skv. lögunum. Heimilt er að veita styrki til eftirfarandi samgönguleiða skv. reglum nr. 1155/2011:
vega yfir fjöll og heiðar sem ekki teljast þjóðvegir;

  1. vega að bryggjum;
  2. vega að skíðasvæðum;
  3. vega að skipbrotsmannaskýlum;
  4. vega að fjallskilaréttum;
  5. vega að leitarmannaskálum;
  6. vega að fjallaskálum;
  7. vega innan uppgræðslu- og skógræktarsvæða;
  8. vega að ferðamannastöðum;
  9. vega að flugvöllum og lendingarstöðum sem ekki eru áætlunarflugvellir, en taldir eru upp í samgönguáætlun.

 Vinsamlegast komið ábendingum um vegi eða slóða sem þarfnast viðhalds í Skagabyggð á framfæri við oddvita á netfangið skaga.byggd@simnet.is fyrir 10. mars 2024.

Frekari upplýsingar er að finna hér https://www.vegagerdin.is/thjonusta/styrkvegir/